TourismPoland

Sport, Turystyka, Rekreacja

Jak szybko można jechać na autostradzie
Rekreacja

Jak szybko można jechać na autostradzie?

Zastanawiasz się, jak szybko można jechać na autostradzie? Limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych są ściśle regulowane przez prawo o ruchu drogowym. Jednak istnieją również inne czynniki, które mogą wpływać na ograniczenia prędkości na tych trasach. W tym artykule dowiesz się, jakie są limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, jakie są przyczyny dodatkowych ograniczeń prędkości oraz jakie są kary za przekroczenie limitów.

Limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych

Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości na różnych typach dróg i dla różnych rodzajów pojazdów. Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, limity prędkości są następujące:

 • Do 140 km/h na autostradzie.
 • Do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej.
 • Do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t, limit prędkości wynosi 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Natomiast dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne, określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, limit prędkości wynosi 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dodatkowe ograniczenia prędkości

Mimo ustalonych limitów prędkości, zarządca drogi może wprowadzić dodatkowe ograniczenia prędkości na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej. Przyczyny takich ograniczeń mogą wynikać z różnych czynników, takich jak:

Brak pasa awaryjnego

Stałe, dodatkowe ograniczenie prędkości na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej może wynikać z braku pasa awaryjnego. W przypadku, gdy droga nie posiada odpowiednio szerokiego pasa awaryjnego, konieczne jest wprowadzenie ograniczenia prędkości w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowców.

Kwestie bezpieczeństwa

Ograniczenie prędkości na autostradzie lub drodze ekspresowej może być również spowodowane różnymi kwestiami bezpieczeństwa. Może to dotyczyć odpowiedniej widoczności na zatrzymanie za sprawą nienormatywnego łuku drogi, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dodatkowe ograniczenie prędkości może być również konieczne z powodu dużego natężenia ruchu na danym odcinku i potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa.

Ograniczenie emisji hałasu

Zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą również wpływać na ograniczenia prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. W niektórych krajach, takich jak Austria i Niemcy, hałas emitowany przez pojazdy jest przyczyną ograniczania prędkości na tych trasach.

Kwestie tunelowe

Na odcinkach dróg przebiegających przez tunele również mogą obowiązywać niższe limity prędkości ze względów bezpieczeństwa. Jest to spowodowane przepisami tzw. Dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej, która reguluje warunki korzystania z tuneli drogowych.

Dodatkowe ograniczenia prędkości

Oprócz powyższych przyczyn, istnieje wiele innych czynników, które mogą skutkować wprowadzeniem tymczasowych ograniczeń prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Oto kilka przykładów:

 • Krotkotrwałe ograniczenie prędkości może zostać wprowadzone w przypadku zabezpieczenia zdarzenia drogowego, naprawy infrastruktury drogowej, robot utrzymaniowych lub przeglądu stanu trasy. Często stosuje się tutaj znaki zmiennej treści, informujące o tymczasowym ograniczeniu prędkości.
 • Budowa nowych odcinków autostrad lub dróg ekspresowych również może wiązać się z czasowym ograniczeniem prędkości. Jest to konieczne podczas prowadzenia prac budowlanych, gdy kierowcy korzystają z nowego odcinka drogi z tymczasowym oznakowaniem poziomym i pionowym. Po zakończeniu prac na głównym ciągu trasy, mogą występować roboty poza nim lub procedury odbiorcze jeszcze się nie zakończyły, co również może skutkować ograniczeniem prędkości.

Kary za przekroczenie limitów prędkości

Przekroczenie limitów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych może prowadzić do nałożenia mandatów. Stawki za przekroczenie prędkości są określane przez odpowiednie przepisy i mogą się różnić w zależności od stopnia przekroczenia. Oto przykładowe stawki od 1 stycznia 2022 roku:

 • Do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł.
 • Od 11 km/h do 15 km/h – 100 zł.
 • Od 16 km/h do 20 km/h – 200 zł.
 • Od 21 km/h do 25 km/h – 300 zł.
 • Od 26 km/h do 30 km/h – 400 zł.
 • Powyżej 30 km/h – 800 zł.
 • Powyżej 40 km/h – 1000 zł.
 • Powyżej 50 km/h – 1500 zł.
 • Powyżej 60 km/h – 2000 zł.
 • Powyżej 70 km/h – 2500 zł.

Podsumowanie

Odpowiednie przestrzeganie limitów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo ustalonych limitów, mogą występować dodatkowe ograniczenia prędkości związane z różnymi czynnikami, takimi jak brak pasa awaryjnego, kwestie bezpieczeństwa, ograniczenie emisji hałasu czy kwestie tunelowe. Przekroczenie limitów prędkości może prowadzić do nałożenia mandatów, dlatego ważne jest, aby zawsze dostosowywać prędkość do warunków drogowych i przepisów. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze na każdej drodze.

Hej, witamy na naszym blogu! Uwielbiamy podróże, turystykę i przygody. Z naszych artykułów, dowiesz się o najciekawszych miejscach w Polsce i na świecie, poznasz porady dotyczące samotnego podróżowania i spędzisz miło czas na lekturze. Zapraszamy!