TourismPoland

Sport, Turystyka, Rekreacja

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - Zadania
Turystyka

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej – Zadania

Mówiąc o Izbie Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej warto na początku wyjaśnić, czym jest ta instytucja. To organizacja samorządowa, która łączy przedstawicieli biznesu turystycznego. Założono ją w kwietniu 2009 roku. Oficjalnie zarejestrowana została przez Sąd w Krakowie w listopadzie tego samego roku. Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej powstała na gruncie Rady Krajowej Izb Turystyki, powstałej w 1995 roku. Główną motywacją powołania do życia Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej była chęć reprezentacji Regionalnych Izb Turystyki na szczeblu krajowym, która posiadać będzie legitymację prawną, uprawniającą do różnych działań. Dzięki uprawnieniom członków Izby mogą oni otrzymywać pozytywne opinie prawne na tematy nieregulowane wcześniej w ustawach.

Do członków ITRP należą członkowie założyciele z Kongresu, Regionalne Izby Turystyki wymienione niżej oraz przedstawicielstwa w Wielkopolsce i Koszalinie.

Do Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej należą Izby Regionalne:

 • Dolnośląska Izba Turystyki,
 • Nowosądecka Izba Turystyki,
 • Śląska Izba Turystyki,
 • Warszawska Izba Turystyki,
 • Regionalna Izba Turystyki w Lublinie.

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej – Zadania

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - ZadaniaGłówne zadanie Izby to reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, z kolei członkami Izb Regionalnych są m.in.:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • hotele,
 • pensjonaty,
 • przewoźnicy,
 • szkoły językowe,
 • księgarnie turystyczne,
 • firmy gastronomiczne.

Kolejnym zadaniem Izby Turystyki RP jest budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego. Chodzi też o ciągłe zwiększanie profesjonalizmu, aby klient branży turystycznej był możliwie jak najbardziej zadowolony.

Następny cel ITRP to wzajemna pomoc członkowska i współpraca w realizacji zadań członków w rozwoju biznesu turystycznego. Wspieranie się członków, do których należą przedsiębiorstwa działające w różny sposób w jednej branży, pozwala na holistyczne podejście do ogółu spraw związanych z biznesem turystycznym. Łatwiej bowiem jest rozwiązywać problemy wtedy, kiedy w zespole panuje zdrowa różnorodność.

Dalej celem Izby jest inicjacja i organizacja działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz promocji turystycznej. Wszystko po to, aby biznesy turystyczne były jak najbardziej rentowne oraz by satysfakcjonowały klientów.

Kolejnym zadaniem, jakie stawia przed sobą ITRP, jest rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej. Oprócz poprawy komfortu turystów jest to też dbałość o ich bezpieczeństwo.

Zrównoważony rozwój turystyki

Obok stoi zadanie tworzenia zrównoważonego rozwoju turystyki w różnych regionach. Dzięki temu żaden region nie będzie przesycony, przedsiębiorstwa nie staną się nagle nierentowne, a turyści uzyskają możliwość korzystania z usług na wysokim poziomie w wielu regionach, nie tylko w części.

ITRP chce również organizować współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi. To pomoże spojrzeć na problemy z różnych perspektyw oraz poznać inne, być może nieznane dotąd rozwiązania. Ponadto im więcej znaczących współpracowników tym większy prestiż Izby – a to oznacza większą siłę przebicia na arenie narodowej. Izba stawia sobie za cel również upowszechnianie i kształtowanie zasad etyki w działalności gospodarczej. Edukacja przedsiębiorców sprawi, że biznesy będą grały według zasad fair-play, dzięki czemu liczba nieporozumień i problemów zostanie zmniejszona.

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej pragnie inicjować i współorganizować platformy, na których będzie mogła debatować i współdziałać z różnymi organizacjami w celu naprawy problemów gospodarki turystycznej i jej otoczenia. Otwartość Izby na zewnętrzne organizacje, ukazana w celach stawianych sobie przez ITRP już wcześniej, daje możliwość nawiązania skutecznego dialogu, którego owocami będzie nic innego jak polepszenie komfortu turystów oraz pracowników branży.

Promocja kultury

Promocja kulturyNiemniej ważnym od reszty celem, jaki stawia sobie Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, jest inicjowanie przedsięwzięć, które będą skierowane na promocję kultury i dziedzictwa narodowego. Izba pragnie wyciągać z polskiej kultury oraz dziedzictwa to, co najlepsze, aby młode pokolenia mogły poznawać dawne dzieje nie tylko z kart podręczników, ale na prawdziwym przykładzie. Dziedzictwo narodowe jest bowiem skarbem, o który powinna troszczyć się każda organizacja – rządowa oraz pozarządowa.

Na koniec warto dodać, że cele stawiane sobie przez Izbę to nie czcze słowa. Przedstawiciele ITRP uczestniczą bowiem w procesie opiniowania ustaw w obszarze turystyki, transportu oraz usług noclegowych, pilotażu i przewodnictwa. Dodatkowo biorą udział w Posiedzeniach Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmu RP, Podkomisji Stałej Turystyki Sejmu RP oraz wszelkich naradach i konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwa, gdy sprawa dotyczy Turystyki. ITRP działa też w innych strefach – np. analizując zmiany, które zachodzą na polskim rynku turystycznym czy analizując ma bieżąco system prawny w obszarze usług turystycznych i pokrewnych.

Hej, witamy na naszym blogu! Uwielbiamy podróże, turystykę i przygody. Z naszych artykułów, dowiesz się o najciekawszych miejscach w Polsce i na świecie, poznasz porady dotyczące samotnego podróżowania i spędzisz miło czas na lekturze. Zapraszamy!